Πολλά κιλά μεγαλύτεροι μύες;

Στην επιστημονική βάση της η πιο πάνω θεωρία εν μέρει μπορεί να θεωρηθεί σωστή, αλλά…...

Πολλά κιλά μεγαλύτεροι μύες;